5 KAUPUNGIN KIRVESMIESKOKOUS

15.9.2018

Kirvesmiesten viiden kaupungin kokouksen historia yltää 1940-luvun lopulle asti. Kokous on ajan myötä kasvanut ja nykyään osallistuvia kaupunkeja on jo kuusi. Kokous on kerännyt kirvesmiehet Helsingistä, Tampereelta, Turusta, Lahdesta, Hämeenlinnasta ja Jyväskylästä keskustelemaan työehtosopimuksesta ja urakkahinnoittelusta sekä pohtimaan niiden kehittämistä. Samalla on
yhdessä pohdittu yhteiskunnallisia ja ajankohtaisia asioita ja otettu niihin kantaa.


Kirvesmiesten viiden kaupungin kokous tukee SAK:n toimia irtisanomissuojan heikentämistä vastaan, eikä hyväksy irtisanomissuojan heikentämistä missään muodossa, eikä minkään kokoisessa yrityksessä. Esitetyt lakimuutokset johtaisivat vain mielivaltaisiin irtisanomisiin ja asettaisivat työntekijöitä ongelmallisiin tilanteisiin. Työntekijän aseman heikentämisellä on pelkästään
negatiivisia vaikutuksia työelämään, eikä se todellisuudessa lisää työllisyyttä, vaikka sitä onkin käytetty perusteluna työntekijän irtisanomisen helpottamiseksi.

Kirvesmiesten viiden kaupungin kokous vastustaa soteuudistusta. Jos olet köyhä, et tulisi hoitoa saamaan. Soteuudistus olisi toteutuessaan kallis ja tehoton, asiakkaita eriarvoistava ja yhteiskuntaa hyväksikäyttävä järjestelmä. Uudistuksen ainoat hyötyjät olisivat yksityisen terveydenhuollon
palveluntarjoajat, veronmaksajien ja asiakkaiden kustannuksella.


Kirvesmiesten viiden kaupungin kokous on huolissaan ilmastonmuutoksesta ja sen aiheuttamista lukuisista ongelmista. Hyvät rakentaja kollegat, olettehan tekin sen jo nähneet, sään ääri-ilmiöt ovat lisääntyneet ja voimistuneet. On erityisen tärkeätä aloittaa toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi viivyttelemättä, vielä kun se on mahdollista. Tarttukaamme siis toimeen ja tehkäämme itse kukin
voitavamme, jotta maapallo säilyisi elinkelpoisena myös jälkipolville.


Kirvesmiesten viiden kaupungin kokous tukee yksimielisesti Matti Harjuniemeä Rakennusliiton puheenjohtajaksi ja Kimmo Palosta Rakennusliiton varapuheenjohtajaksi ja kehottaa kaikkia rakentajia aktiivisuuteen liittokokousvaaleissa sekä kevään eduskuntavaaleissa ja
europarlamenttivaaleissa.