Tapahtunutta

Osaston järjestämä tanssikurssi 17.8.2019

 

Osasto kustansi jäsenilleen tanssikurssin.